Nyheter Kontakt Jobba här About TrueSec International

2014-12-09
TrueSec rekryterar System Center-specialist från säkerhetsbolaget Loomis
Peter Löfgren, teknisk specialist på avancerad IT-infrastruktur, tillsätts som Senior Consultant på IT-konsultbolaget TrueSec. Med hans bakgrund och långa erfarenhet av arbete med System Center-suiten, licenshantering och VMWare blir han en stark tillgång i TrueSecs DataCenter & Cloud Team. 
Måndag den 17:e november 2014 började Peter Löfgren sin anställning som Senior Consultant på TrueSec AB. Han kommer att ingå i TrueSecs DataCenter & Cloud Team tillsammans med infrastrukturexperterna Jörgen Brandelius, Markus Lassfolk och Mikael Nyström. 

Närmast kommer Peter från en tjänst som IT-tekniker, ansvarig för drift och övervakning, på säkerhetsbolaget Loomis där han de senaste 6 åren har arbetat med System Center Configuration Manager och System Center Operations Manager, men även Active Directory, licenshantering och VMWare. 

Med Peters tekniska specialistkunskaper kommer han att vägleda TrueSecs kunder genom komplicerade designprojekt, med utrullning och hantering av kundernas IT-miljöer.

“Jag kommer att hjälpa företag att dra nytta av redan gjorda investeringar samt att få dem att göra rätt investeringar för att få ut så mycket som möjligt ur System Center, Windows Azure, Private Cloud, Windows Server och Windows Client”, konstaterar Peter.

Peter kommer att bli en ledande teknisk profil och konsult inom TrueSecs satsning på säkra, kostnadseffektiva molnlösningar och moderna datacenter för TrueSecs kunder och partners.


Peter Löfgren
Twitter: @LofgrenPeter 

Om TrueSec

TrueSec är ett svenskt spetskompetensföretag inom avancerad IT-säkerhet, infrastruktur och säker utveckling. Bolaget har en unik sammansättning expertkonsulter som utför kvalificerade uppdrag åt företag, myndigheter och organisationer med högt säkerhetsfokus. Inom TrueSec återfinns ett antal världsledande experter som genom forskning, föreläsningar och utbildning är med och påverkar utvecklingen inom IT-säkerhet och avancerad infrastruktur.


För ytterligare information om rekryteringen, kontakta:

Peter Galli, CEO TrueSec
Email: peter.galli@truesec.se, telefon: 0709-18 30 00

Jenny Gustafsson, Pressansvarig TrueSec
Email: jenny.gustafsson@truesec.se, telefon: 0709-18 30 14

 


TrueSec AB    |     +46 8 10 00 10    |     info[at]truesec.se    |     Säkerhet    |     Säker Utveckling    |     Infrastruktur