Nyheter Kontakt Jobba här About TrueSec International

2011-09-28
TrueSec möjliggör hantering av FEP för mindre företag utan SCCM

TrueSec närmar sig lansering av Lite Management Solution (LMS). LMS kommer möjliggöra managering av Forefront Endpoint Protection för mindre företag.

Våra tekniker har under sina år som verksamma it-proffs märkt av en problematik för mindre företag som vill managera Forefront Endpoint Protection. Ofta framkommer klagomål om att manageringssystemet SCCM är för dyrt och för komplext för mindre företag. Därför har nu TrueSec, med Johan Blom, MVP i Forefront, som initiativtagare, utvecklat och designat ett nytt manageringssystem som fått namnet Lite Management Solution (LMS).

Vem skall då använda LMS?

·         Mindre till medelstora företag som inte vill/kan/har resurser att använda SCCM.

·         Företag som erbjuder molntjänster. LMS kommunicerar över https och ställer inte krav på domäntillhörighet. Detta gör det optimalt att erbjuda LMS som molntjänst

·         Företag som har datorer som är svåra att nå, t ex servrar i DMZ, resande datorer (säljare, service tekniker) eller satellitkontor.    

·         Företag som har flera, av varandra, oberoende domäner. Då LMS inte ställer krav på domäntillhörighet kan LMS klienter från flera domäner manageras centralt.

Johan Blom poängterar dock att ”Lite” i LMS inte betyder att det är begränsat med funktioner utan för förutsättningarna och kraven för att kunna köra programmet.

Early Adopter-program

TrueSec har ett Early Adopters-program för LMS där flera företag redan gått med.

”När vi lanserade www.truesec.se/LMS fick jag sitta i flera dagar och bara svara på mail från intresserade kunder. Därför skapade vi Early Adopters-programmet.” säger Johan Blom.

Målet är att lansera LMS i november 2011.

 


TrueSec AB    |     +46 8 10 00 10    |     info[at]truesec.se    |     Säkerhet    |     Säker Utveckling    |     Infrastruktur