Nyheter Kontakt Jobba här About TrueSec International

2017-05-14
Information om ransomware-attacken WannaCry
Den världsomfattande ransomware-attacken Wannacry har infekterat över 300 000 datorer i närmare 150 länder. Attacken är den största globala cyberattacken någonsin i sitt slag. Med anledning av den rådande situationen har vi satt ihop ett incidentteam som kan ge stöd gällande skydd, detektering och hantering av ransomware-attacker för våra kunder.

     08 10 00 10

Framtagna kurser och labbar inom IT-säkerhet

Baserat på de tusentals säkerhetsgranskningar och penetrationstester samt den forskning våra experter kontinuerligt arbetar med, har vi utvecklat ett gediget och brett kursutbud inom IT-säkerhet. Hela utbudet hittar du här!

Med tanke på den attack som har inträffat vill vi lyfta fram Hasain Alshakartis pågående kurs/labb Windows Cyber Security Road Trip. Labben tar bland annat upp Wannacry och den tidigare cyberattacken Cloudhopper. Roadtripen är en skräddarsydd kurs för IT-tekniker som jobbar med Microsoft-orienterad infrastruktur. För er som önskar kan labben även genomföras på plats hos er.

Den 9-10 oktober kommer vi även hålla ett två-dagars-event för att ge ett helhetsperspektiv av området "Cyber Security". Läs mer om Cyber Security Summit 2017 här!


Vårt incidentteam har tagit fram ett guidande dokument med råd kring hur man skyddar sig mot Wannacry.
Vad är Wannacry?

Wannacry är en skadlig, självspridande mask som utnyttjar ett känt säkerhetshål i Windows för att sprida sig och har infekterat över 200 000 datorer världen över. De infekterade datorerna och anslutna nätverksresurser krypteras och masken scannar nätverket för att sprida sig själv vidare till fler sårbara datorer på nätverket. Angriparna kräver en lösensumma i Bitcoin för att låsa upp dem igen. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, varnar för att detta ”göder kriminalitet” och att det ändå inte är en garanti för att datorerna faktiskt kommer att låsas upp.

Spridningen av Wannacry tros har startat då någon har klickat på en länk eller öppnat en bifogad fil i ett e-mail som innehåller den skadliga koden. Oro kvarstår dock för att angriparna ska uppdatera viruset och på så sätt kunna genomföra en ny attack. Därför uppmanar vi alla att se över och ta till sig nedan råd för hur företag och organisationer kan skydda dig mot denna attack.

Fler detaljer kring den inträffade cyberattacken följer nedan med ett antal intervjuer med Marcus Murray i TV4 Nyheterna.


TrueSecs säkerhetsexpert Hasain Alshakartis bloggpost på LabCenter News.
Artikel på Voister.se. Bild: vioster.seIntervju i Sydkusten med Kenneth Ljugqvist, säkerhetsexpert på TrueSec.
Virusattacken, en massiv kampanj för att få maximal utdelning (2017-05-14)
Marcus Murray intervjuas i TV4 Nyheterna.
Marcus Murray intervjuas i TV4 Nyheterna


Information från Microsoft

 


TrueSec AB    |     +46 8 10 00 10    |     info[at]truesec.se    |     Säkerhet    |     Säker Utveckling    |     Infrastruktur